Zápis dětí 2021 - 2022

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Ředitelka Mateřské školy a školní jídelny Kopretinka Olomouc, s.r.o. Mgr. Iva Malínková, MBA rozhodla v souladu s §34, §65, odst. 2 a §183, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle daných kriterií k přijetí takto:

0      přijat od 1.9.2021

1       přijat od 1.9.2021

2       přijat od 1.9.2021

3       přijat od 1.9.2021

4       přijat od 1.9.2021

5      přijat od 1.9.2021

6       přijat od 1.9.2021

V Olomouci, dne 18. květen 2021

Mgr. Iva Malínková, MBA

ředitelka školy

Vítejte na stránkách naší školky

Naše mateřská škola byla otevřena 1. ledna 2015 jako Mateřská škola Kopretina Olomouc a 15. 6. 2015 byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení jako Mateřská škola a školní jídelna Koprerinka Olomouc, s.r.o.

Jsme soukromá mateřská škola a školní jídelna v centru města Olomouce na ulici Koželužská 969/9.

Kapacita mateřské školy je 15 dětí pro celodenní docházku.

Mateřská škola nabízí dětem moderní vyučovací metody v nově vybavených učebnách. Činnost mateřské školy je od začátku řízena podle právních předpisů platných pro resort školství. Máme vlastní školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, respektuje jeho zásady a cíle.

Výchovná a vzdělávací činnost je prováděna ve vzájemné synchronizaci tradičních i moderních vzdělávacích aktivit směřující k rovoji oblasti intelektové, volní, citové, senzoricé i motorické.

Děti se u nás nenudí, mají dostatek podnětů k rozvoji své osobnosti.

součástí mateřské školy je školní jídelna. Připravujeme dětem celodenní stravu podle zásad zdravé výživy, respektujeme požadavky rodičů a máme vysoké nároky na kvalitu připravované stravy. Školní jídelna je řízena podle palatných zákonných norem.

Zavolejte nám

+420 727 960 308