Zápis dětí 2024 - 2025


se koná od 13. května, od 9:00 hod. do 14. května 2024, 12:00 hodin

Organizace zápisu:

Rodič nebo zákonný zástupce využije jednu z následujících možností:

  • Žádost osobně odevzdá ředitelce mateřské školy
  • Zašle elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou

Obálka nebo zpráva musí obsahovat:

  • Řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Řádně vyplněný evidenční list
  • Kopii rodného listu

Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici a našich webových stránkách www.mskopretinka.cz nebo u ředitelky mateřské školy. Na požádání Vám mohou být zaslány elektronicky.

Kontakt: Mgr. Iva Malínková, MBA, ředitelka školy - 727 960 308, kopretinaolomouc@seznam.cz

Vítejte na stránkách naší školky

Naše mateřská škola byla otevřena 1. ledna 2015 jako Mateřská škola Kopretina Olomouc a 15. 6. 2015 byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení jako Mateřská škola a školní jídelna Koprerinka Olomouc, s.r.o.

Jsme soukromá mateřská škola a školní jídelna v centru města Olomouce na ulici Koželužská 969/9.

Kapacita mateřské školy je 15 dětí pro celodenní docházku.

Mateřská škola nabízí dětem moderní vyučovací metody v nově vybavených učebnách. Činnost mateřské školy je od začátku řízena podle právních předpisů platných pro resort školství. Máme vlastní školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, respektuje jeho zásady a cíle.

Výchovná a vzdělávací činnost je prováděna ve vzájemné synchronizaci tradičních i moderních vzdělávacích aktivit směřující k rovoji oblasti intelektové, volní, citové, senzoricé i motorické.

Děti se u nás nenudí, mají dostatek podnětů k rozvoji své osobnosti.

součástí mateřské školy je školní jídelna. Připravujeme dětem celodenní stravu podle zásad zdravé výživy, respektujeme požadavky rodičů a máme vysoké nároky na kvalitu připravované stravy. Školní jídelna je řízena podle palatných zákonných norem.

Zavolejte nám

+420 727 960 308