Harmonogram

6:00 - 8:30

8:30 - 9:00

9:00 - 9:20

9:20 - 10:00

10:00 - 10:10

10:10 - 11:20

11:30 - 12:15

12:20 - 13:40

14:30 - 14:50

14:50 - 16:30

16:30 - 16: 50

16:50 - 18:00

Příchody dětí, přivítání, spontánní hry

Ranní pohybové aktivity - joga,cvičení s hudbou, pohybové říkanky,...

Hygiena, dopolední svačinka

Výuka dle třídního programu ( ŠVP, RVP )

Hygiena, oblékání va vycházku

Pobyt venku

Hygiena, oběd

Odchody dětí domů, ukládání k odpočinku

Probouzení dětí, hygiena, odpolední svačinka

Výuka dle třídního programu ( ŠVP, RVP ), hry, pobyt venku dle počasí

Hygiena, druhá odpolední svačinka

Didaktické hry, pobyt venku dle počasí, odchody domů