Zápis dětí 2020-2021

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka Mateřské školy a školní jídelny Kopretinka Olomouc, s.r.o. Mgr. Iva Burdová, MBA rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií k přijetí takto:

registrační číslo                      přijat/nepřijat

1                                                                       přijat

2                                                                      přijat

3                                                                      přijat

4                                                                      přijat

5                                                                      přijat

6                                                                      přijat

7                                                                       přijat

8                                                                       přijat

9                                                                       přijat