Zápis dětí 2021-2022

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka Mateřské školy a školní jídelny Kopretinka Olomouc, s.r.o. Mgr. Iva Malínková, MBA rozhodla v souladu s §34, §65, odst. 2 a §183, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle daných kriterií k přijetí takto:

0      přijat od 1. 9. 2021

1       přijat od 1. 9. 2021

2      přijat od 1. 9. 2021

3       přijat od 1. 9. 2021

4      přijat od 1. 9. 2021

5      přijat od 1. 9. 2021

6      přijat od 1. 9. 2021

V Olomouci, dne 18. květen 2021

Mgr. Iva Malínková, MBA

ředitelka školy