Zápis dětí 2022-2023

se koná od 9. května do 13. května 2022

Organizace zápisu:

Rodič nebo zákonný zástupce využije jednu z následujících možností:

  • Žádost vhodí do poštovní schránky u mateřské školy
  • Zašle elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou

Obálka nebo zpráva musí obsahovat:

  • Řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Řádně vyplněný evidenční list
  • Kopii rodného listu

Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici a našich webových stránkách www.mskopretinka.cz nebo u ředitelky mateřské školy. Na požádání Vám mohou být zaslány elektronicky.

Kontakt: Mgr. Iva Malínková, MBA, ředitelka školy - 727 960 308, kopretinaolomouc@sznam.cz