Rozhodnutí o přijetí

rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na tomto místě dne 28. 5. 2019 ve 12:00 hodin