Pro naše dětiČíslo programu:         02

Název programu:       Operační program Výzkum, vývoj a                                                        vzdělávání

Číslo výzvy:                 02_16_022

Název výzvy:              Výzva č. 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného  vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ:     Pro naše děti 

Název projektu EN:     For our children

Zahájení projektu:       1.9.2017

Ukončení projektu:     31.8.2019

Délka realizace:          24 měsíců 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podporu MŠ, tematická setkávání a spolupráci školy s rodinou za účasti externího odborníka.

Aktivity: 

číslo aktivity:    I/3.3

název aktivity:  Odborně zaměřená tématická setkávání a                                             spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. 

číslo aktivity:     I/1.5

název aktivity:  Chůva - personákní podpra MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

číslo aktivity:   I/2.4

název aktivity: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.