O nás

Účelem mateřské školy je pečovat o všestranný rozvoj dětí v rozsahu, který pro mateřské školy vyplývá ze školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonných ustanovení.

Škola je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2015.

Výchova a vzdělávání dětí je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, jehož zásady jsou součástí vlastního vzdělávacího programu "Kopretinka".

Doplňující součásti hlavní činnosti:

§ Vlastní vzdělávací program

§ Vysoce kvalifikovaný pedagogický personál

§ Rodinné prostředí školky

§ Individuální přístup k potřebám rodiny

§ Nadstandartní provozní doba zařízení od 6:00 do 18:00 hodin

§ Celoroční provoz bez ohledu na školní prázdniny

§ Jazykové kurzy

§ Zájmové a sportovní kroužky

§ Otužování

§ Logopedie

§ Předškolní příprava

§ Vlastní kuchyně

§ Dětské taxi (rozvoz dětí podle potřeb rodičů)

§ Zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte

§ Zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte

§ Spolupráce s pediatrem

§ Programy pro rodiče a rodinné příslušníky

§ Vytváření podmínek pro individuální osobnostní rozvoj dětí

§ Aktivity mimo zařízení:

  • solná jeskyně, sauna, plavecký bazén
  •  lyžařský výcvik na horách
  •  jízda na koních v jezdecké škole
  •  výlety
  •  ozdravné pobyty mimo město Olomouc i do zahraničí
  •  sportovní haly a sportoviště v okolí

Zařízení plní funkci vývojově stimulační, socializační a diagnostickou.

Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.