Organizace školního roku, 

plány práce

září 2022

1. 9. 2022                             - začátek školního roku 2022 - 2023

28. 9. 2022                          - Den české státnosti - provoz mš uzavřen

říjen 2022

28. 10. 2022                        - Den vzniku samostatného Československého státu - provoz mš uzavřen

listopad 2022

17. 11. 2022                           - Den boje za svobodu a demokracii - provoz mš uzavřen

prosinec 2022

22. - 31. 12. 2022                  - Vánoční prázdniny - provoz mš uzavřen

leden 2023

1. 1. 2023                               - Den obnovy samostatného Československa - provoz mš uzavřen

únor 2023

březen 2023

duben 2023

7. 4. 2023                               -  Velký pátek - provoz MŠ uzavřen

10. 4. 2023                              - Velikonoční pondělí - provoz MŠ uzavřen

květen 2023

1. 5. 2023                                 - Svátek práce - provoz MŠ uzavřen

8. 5. 2023                                 - Den osvobození - provoz MŠ uzavřen

červen 2023

červenec 2023

5. 6. 2023                                  - Sanační den - provoz MŠ uzavřen

5. 7. 2023                                  - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - provoz MŠ uzavřen

6. 7.2023                                   - Den upálení mistra Jana Husa - provoz MŠ uzavřen

8. 7. - 9. 7. 2023                         - sanitární dny - provoz MŠ uzavřen

srpen 2023

31. 8. 2023                                 - konec školního roku 2022 - 2023